Sirtea 茶翁

This is my journal: It records my thoughts, my cares, my struggles, my achievement and failure, my observation of life and nature, internet circulation、treasures、or recycled junks I found, ... . If you stumbled upon this blog by accident or on purpose, I welcome you. Thank you for your visit and comments. Hurry back!
這裡紀錄著我的生活點滴:我在想些什麼, 做那些事, 關心何事, 我的得與失, 我對人與自然觀察所得, 網路資訊、撿到寳貝、或是古物回收,... 。如果您是專程特地來訪或是無意中路過, 我誠心歡迎您。多謝您來訪及留言指教。請再來噢!

Saturday, October 16, 2010

Taiwanese Song Concert 唱臺灣歌

吳文修教授(1935-2009) 唱福爾摩莎頌
吳文修教授2009/01/06 心肌梗塞病逝於日本, 抱著咱的夢-福爾摩莎頌。
詞曲:鄭智仁、鄭瑞堂
福爾摩薩 咱的夢 咱的愛 親像阿母叫阮的名
搖啊搖啊搖惜啊惜 永遠抱著美麗的夢
福爾摩薩 咱的夢 咱的愛 有咱祖先流過的汗
搖啊搖啊搖惜啊惜 永遠抱著美麗的夢
福爾摩薩 咱的夢 咱的愛 無怨無悔的來期待
搖啊搖啊搖惜啊惜 永遠抱著咱的夢

彭明敏文教基金會將舉辦兩場 注意新更正
《唱台灣歌.說台灣史》音樂會
十月二十三日十九點三十分,台北市新生南路公務人力發展中心卓越堂,聯絡電話02-2517-5680。
十月二十九日十九點三十分,台中市雕塑豐樂公園大禮堂,索票電話04-2310-8888。
會有很多令人懷念的臺灣歌, 好機會錯過可惜。
點此看更詳細的報導。
*更正*〈唱台灣歌.說台灣史〉刊出後,始知預告的23日場次早已額滿,造成許多讀友去電彭明敏文教基金會洽詢未果,深感抱歉!彭教授為答謝讀友盛情,決定多加演一場,時間:11月20日(週六)晚上7:00,地點:台北市議會禮堂地下1樓。索票專線:(02)2517-5680。

No comments:

Post a Comment